Çocuklar hayal köşesinde oynayarak bir anlamda hayatı keşfederler. Hayal köşesinde rolleri model alırlar ve oyun kurmayı öğrenirler. Bu noktadan hareketle çocuklar Hayal Köşesi'nde oyun oynarken; 
 
• İş birliği içerisine girerler.
• Dil gelişimi sağlarlar.
• Rol alırlar.
• Hayal güçleri gelişir.
• Problem çözmeyi öğrenirler.
• Hislerini ifade ederler.
• Arkadaşları arasında görev alırlar.
• Fikir alış verişi yaparlar.