Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde ‘DİL’ vardır. Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir. 
 
Buradan hareketle denilebilir ki, iki farklı dil, iki farklı düşünme biçimini geliştirir, çocuk farklı kültürleri tanımanın sosyal avantajlarını kullanır. 
 
Bununla birlikte erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, anadili ve sosyal bilgiler alanlarında daha başarılı olmalarını sağlar. 
 
Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösterir. 
 
Eğitimimiz içerisinde yer alan yabancı dil İngilizcedir.
 
Programımızda İngilizce, günlük yaşantının bir parçası olarak ele alınmaktadır. Çocuklarımız tıpkı anadilimiz gibi İngilizceyi de yaşayarak öğrenmektedirler. 
 
Sınıf içerisinde ders mantığında değil, okulun her alanında yapılan İngilizce dersleri ile çocuklarımız oynayarak, eğlenerek ikinci bir dil ile tanışmaktadır.
 
İngilizce Programımız içerisinde Oxford University Press’in Pre-School yayınları kullanılmaktadır.