Çocuklar için en iyi öğrenme aracı oyundur. ; 
 
Oyun hem eğlendirici hem de geliştirici olduğu zaman amacına ulaşır ve tıpkı sevgi gibi oyun da paylaşıldıkça büyür. 
 
Bu noktadan hareketle amacımız, 
 
Oyunlarla eğlenen, 
Eğlenirken öğrenen, 
Öğrenirken sorgulayan, 
Sorgularken araştıran, 
Araştırırken keyif duyan 
MUTLU ÇOCUKLAR 
yetiştirmektir.