Orff, besteci ve eğitimci Carl Orff ve arkadaşlarının geliştirdiği lisan müzik ve dansı bir arada kullanan entegre bir sistemdir. 
 
En önemli noktası çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlarda bulunabilmeleridir. 
 
Çocuklar hareketlerindeki özgürlük, bedenlerini oyun içerisinde etkin bir şekilde kullanabilmeleri, basit enstrümanlarla doğaçlama müzik yapabilmeleri nedeniyle kendi müziklerini yaratmaya motive olurlar. 
 
Orff yaklaşımında konuşma dili ve hareketten gelişen ritm en önemli ögedir. Ritm aracılığı ile yapılan doğaçlama, yaratıcılığı desteklediği için aslında ana amaçtır denilebilir.